Grupa 06

Godzina dostępności nauczycieli

Nauczycielki jeden raz w tygodniu w ramach dostępności godziny dla rodziców będą jedną godzinę w tygodniu przeznaczać na kontakt z rodzicami, bądź indywidualny kontakt z dzieckiem.

czytaj dalej