Aktualności | Grupa 07

„Kolejowe ABC…”

kw. 23, 2022 | Aktualności, Grupa 07

Nasze przedszkole brało udział w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu „Kolejowe ABC” .

Jest to ogólnopolska kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego zrealizowana przez Urząd Transportu Kolejowego.