Grupa 03

„Kwiecień plecień” – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, oglądania i poprawnego formułowania wypowiedzi, kształtowanie umiejętności rozpoznawania różnych zjawisk na podstawie bajki „Przygody kota Filemona”.

kw. 12, 2021 | Grupa 03