Grupa 11

Wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej

lis 28, 2021 | Grupa 11

Zgodnie z tradycją święta Katarzyna miała być opiekunką cnotliwych kawalerów, zaś święty Andrzej opiekował się pannami na wydaniu. Obydwoje święci patronowali także wróżbom matrymonialnym młodzieży. Celem wycieczki było przedstawienie postaci świętych – opowieść o ich życiu, tradycyjne wróżby andrzejkowe takie, jak lanie wosku przez klucz i odczytywanie wróżby, puszczanie świeczek na wodę, losowanie przedmiotów ukrytych pod miseczkami, ustawianie butów itp.