Witamy w

Przedszkolu Publicznym nr 19

z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu

iPrzedszkole

Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy miasta Radomia

Od września wszystkie radomskie placówki oświatowe, zarówno szkoły jak i przedszkola objęte zostały nowoczesnym systemem zarządzania – Zintegrowanym systemem zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia.

p

Aktualności

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

        Przedszkolne Koło Wolontariatu pragnie poinformować Państwa, że nasze Przedszkole po raz pierwszy w historii włącza się w zbiórkę charytatywną w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznej zbiórki brzmi  „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci...

czytaj dalej

Skontaktuj się z Nami

Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi

Adres: ul. Batalionów Chłopskich 18, 26-611, Radom
Tel / Fax: +48 48 331 00 66
Email: poczta@pp19.radom.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Batalionów Chłopskich 18, 26 – 600 Radom

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) Każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

5) Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

6) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

7) Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych: Bartłomiej Kida – bodo.radom@gmail.com

8) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich

9) Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany