Witamy w

Przedszkolu Publicznym nr 19

z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu

iPrzedszkole

Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy miasta Radomia

Od września wszystkie radomskie placówki oświatowe, zarówno szkoły jak i przedszkola objęte zostały nowoczesnym systemem zarządzania – Zintegrowanym systemem zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia.

p

Aktualności

Uwaga! Drodzy Rodzice dzieci 3- letnich.

Uwaga! Drodzy Rodzice dzieci 3- letnich.

       Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci 3-letnich, które rozpoczynają edukację przedszkolną w roku szkolnym 2023/2024 na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 1 września godz 16.00/16.15/16.30.

czytaj dalej
Drodzy Rodzice.

Drodzy Rodzice.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi informuje: z dniem 01.07.2023r wzrasta dzienna stawka żywieniowa z 9zł na 10zł.

czytaj dalej

Roztrzygnięcie konkursu „Co w trawie piszczy….?”

Rozstrzygnięcie II edycji wewnatrzprzedszkolnego konkursu „Co w trawie piszczy…” Serdecznie dziękujemy za udział w II edycji wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastyczno – technicznym „Co w trawie piszczy…” zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami...

czytaj dalej

Skontaktuj się z Nami

Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi

Adres: ul. Batalionów Chłopskich 18, 26-611, Radom
Tel / Fax: +48 48 331 00 66
Email: poczta@pp19.radom.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Batalionów Chłopskich 18, 26 – 600 Radom

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) Każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

5) Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

6) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

7) Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych: Bartłomiej Kida – bodo.radom@gmail.com

8) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich

9) Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany