Oferta Przedszkola

Wasze dziecko już niedługo po raz pierwszy przestąpi próg przedszkola, zadbajcie, aby było to właściwe miejsce. Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych nie przekracza 20 osób. Atrakcyjne usytuowanie przedszkola w pobliżu Zalewu Borki sprzyja spacerom i innym formom aktywności rekreacyjnej.

Praca z dziećmi planowana i realizowana jest w oparciu o aktualną Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

Atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej rozszerzona jest o programy własne i opracowania autorstwa naszych nauczycieli

Programy własne
 • Systemowy program wychowawczy.
 • Jak przeciwdziałać agresywnym zachowaniom dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Terapia przez sztukę.
 • Maluchy, średniaki i starszaki to bezpieczne przedszkolaki.
 • Radom moje miasto rodzinne.
 • Zwinne rączki.
 • Przedszkolak w świecie magii teatru.
 • Naturalna nauka języka.
 • Grafika formą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 • Moje rączki mówią – język migowy dla każdego przedszkolaka
Opracowania
 • Rozpoznawanie i sposoby pracy z dzieckiem z zespołem ADHD
 • Edukacja obywatelska w przedszklou
 • Kto ty jesteś? Polak Mały, Jaki znak twój? Orzeł Biały.
 • Muzykoterapia i logorytmika w działaniach plastycznych
 • Wpływ zabaw i zajęć na powietrzu na rozwój ruchowy i zdrowie dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Jak zachęcić niejadków do poznawania nowych smaków.

Dzieciom i ich rodzicom proponujemy udział w następujących wydarzeniach cyklicznych:

Wesołe soboty
Dni otwarte
Zajęcia otwarte
Zajęcia warsztatowe
Przedstawienia z cyklu „Rodzice – Dzieciom”
Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”