Rozkład dnia

6.00 – 8.00

 • Czynności opiekuńczo-wychowawcze.
 • Zabawy dowolne z określonym celem ukierunkowane na temat dnia.
 • Zabawy niekierowane umożliwiające samodzielne dochodzenie do wiedzy.
 • Praca indywidualna.
 • Poranne gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny, psychofizyczny dziecka oraz umożliwiające mu właściwy rozwój społeczny i emocjonalny.

8.00 – 8.30

 • Przygotowanie do śniadania.
 • Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.

8.30 – 9.00

 • Śniadanie.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00 – 9.15

 • Profilaktyka jamy ustnej.
 • Zabiegi higieniczne.

9.15 – 11.15

 • Zajęcia dydaktyczne z całą grupą, integrujące treści podstawy programowej z różnych obszarów edukacji.
 • Zabawy rozwijające z obszaru społecznego
 • Zabawy rozwijające z obszaru emocjonalnego
 • Zabawy rozwijające z obszaru fizycznego
 • Zabawy rozwijające z obszaru poznawczego
 • Zajęcia organizowane na powietrzu/w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów z określonym celem, wycieczki.
 • Zabawy ruchowe przy użyciu sprzętu terenowego.
 • Obcowanie z językiem nowożytnym.
 • Zabawy oparte na spontanicznej działalności dziecka w sali zajęć, zabawy badawycze, przyrodnicze, poznawcze.

11.15 – 11.30

 • Czynności porządkowe w sali i zabiegi higieniczne.
 • Przygotowanie do posiłku.

11.30 – 12.00

 • Obiad.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetecznego spożywania posiłków.

12.00 – 12.15

 • Profilaktyka jamy ustnej.
 • Zabiegi higieniczne.

12.15 – 13.15

 • Relaks poobiedni.
 • Wyciszenie za pomocą wybranych technik relaksacyjnych.
 • Zabawy i gry stolikowe.
 • Praca indywidualna i wspomagająca koordynująca rozwój dziecka.

13.15 – 13.30

 • Czynności porządkowe w sali i zabiegi higiczne.
 • Przygotownie do podwieczorku.

13.30- 14.00

 • Podwieczorek.
 • Kultura spożywania posiłków.

14.00- 14.15

 • Profilaktyka jamy ustnej.
 • Zabiegi higieniczne.

14.15-17.00

 • Realizacja propozycji dzieci i nauczycieli.
 • Gry i zabawy rozwijające zainteresowania dzieci otaczającym światem, zaspokających naturalną potrzebę aktywności, służące realizacji ich pomysłów i samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
 • Praca indywidualna i w małych zespołach.
 • Nauka religii na życzenie rodziców.