Misja i Wizja

Misja

WYCHOWUJEMY W DUCHU TOLERANCJI, WRAŻLIWOŚCI, KREATYWNOŚCI, DEMOKRACJI I TRADYCJI

System wartości preferowanych w Przedszkolu Publicznym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu

Tolerancja

 1. Poszanowanie inności
 2. Życzliwość
 3. Humanizm
 4. Godność własna
 5. Partnerstwo
 6. Cierpliwość
 7. Gotowość do wysłuchania i brania pod uwagę poglądów innych
 8. Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i innych

Wrażliwość

 1. Miłość
 2. Piękno
 3. Dobro i zło
 4. Na słabszych, chorych, starszych
 5. Kultura osobista
 6. Radość i szacunek
 7. Dbałość o własny wygląd, zdrowie i samopoczucie
 8. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 9. Empatia
 10. Opiekuńczość
 11. Umiejętność niesienia pomocy innym

Kreatywność

 1. Indywidualność
 2. Asertywność
 3. Praktycyzm
 4. Samodzielność
 5. Wytrwałość
 6. Spontaniczność
 7. Prezentacja własnego punktu widzenia
 8. Argumentowanie i obrona własnego zdania
 9. Elastyczność
 10. Poszukiwanie nowych rozwiązań
 11. Aktywność twórcza

Demokracja

 1. Otwartość
 2. Szczerość
 3. Prawdomówność
 4. Rzetelność
 5. Odpowiedzialność
 6. Uczciwość
 7. Sprawiedliwość
 8. Punktualność
 9. Terminowość
 10. Umiejętność współpracy
 11. Umiejętność negocjacji i osiągania porozumienia
 12. Podejmowanie decyzji grupowych

Tradycja

 1. Szacunek dla członków rodziny
 2. Szacunek dla osób starszych
 3. Duma z bycia Radomianinem, Mazowszaninem,
 4. Polakiem i Europejczykiem
 5. Poszanowanie tradycji narodowych
 6. Kultywowanie obrzędów

Wizja

"

MODEL OSOBOWOŚCI ABSOLWENTA

Jestem Polakiem z regionu Mazowsze, obywatelem Europy świadomym własnej wartości, wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka, oczami artysty spostrzegam rzeczywistość.

"

SZKOŁA

Tego nauczyłem się w Przedszkolu Publicznym nr 19 z  Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu