Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe prowadzone są adekwatnie do kompetencji nauczycieli

 

 

Rytmika

Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, improwizacji ruchowej oraz instrumentalnej. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie muzyki realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę. Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe odbywają się przy akompaniamencie pianina lub elektronicznego keyboardu. W czasie zajęć z rytmiki dzieci mają kontakt z muzyką na żywo, gdzie zapoznają się z budową i sposobem gry na różnych instrumentach, uczą się piosenek o różnej tematyce, poznają i tańczą tańce ludowe, narodowe, integracyjne, grają na instrumentach perkusyjnych.

gimnastyka

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia z zakresu gimnastyki. Zajęcia dostarczają dzieciom zorganizowanej formy aktywności ruchowej, uwzględnić stopień trudności oraz rozwój psychofizyczny i motorycznych dzieci. Najważniejszym aspektem zajęć jest kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała. Zajęcia mają charakter profilaktyczny podnoszą ogólną sprawność i wydolność organizmu. Podczas wykonywanych ćwiczeń dzieci uczą się szybkości i zwinności. Kształtują świadomość swojego ciała oraz orientację przestrzenną, uaktywniają układ narządów ruchu, krążenia i oddechowy. Szczególną uwagę zwraca się na wzmacnianie mięśni klatki piersiowej, mięśni brzucha, grzbietu i kończyn. U dzieci rozwija się również poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, poprzez wdrażanie do wzajemnej współpracy w czasie wykonywanych ćwiczeń.

Taniec

Zajęcia z zakresu tańca towarzyskiego skierowane są do dzieci trzy i cztero letnich. Zajęcia prowadzone są metodą odtwórczo-naśladowczą łącząc elementy improwizacji ruchowej z indywidualną wyobraźnią dziecka oraz z usystematyzowaną formą ruchu. Taniec kształtuje poczucie rytmu, słuchu muzycznego, rozwija wyobraźnię przestrzenną oraz koordynację ruchową. Pomaga konstruktywnie rozładować energię, kształtuje postawę ciała, a także uczy poczucia odpowiedzialności za partnera i grupę. Ponadto wprowadza radosny nastrój, daje poczucie sukcesu i akceptacji.

Język migowy

Od września 2017 roku w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy naukę języka migowego. Głównym założeniem zajęć jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nauki języka migowego oraz wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym poprzez ich kontakt z elementarnymi znakami z zakresu daktylografii oraz ideografii. Nauka języka migowego pozwala dziecku na przyjemne ćwiczenie liter, głosek i słów w ciekawy sposób. Dla dziecka jest zabawą, w której nie musi umieć czytać, aby „przeczytać”. Nauka znaków daktylograficznych (alfabet migowy) sprzyja w zapamiętywaniu znaków graficznych liter, ponieważ niektóre znaki swoim wyglądem przypominają faktyczną literę, a samo miganie trenuje motorykę rąk. Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszystkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu kontaktowania się z osobami z wadą słuchu. Powoduje rozwój umiejętności społecznych dziecka, poszerza jego pogląd na świat i sposób jego rozumienia. Nauka języka odbywa się w toku dnia w różnych sytuacjach zadaniowych, zabawowych i podczas swobodnej aktywności dzieci.