Płatności za przedszkole

Płatność za pobyt dziecka w przedszkolu

za miesiąc PAŹDZIERNIK 2021 wynosi:

Płatne świadczenia 1,00 zł za godzinę = 126,00 zł

Wyżywienie 8,00 zł x 21 dni = 168,00 zł

RAZEM = 294,00zł

 

 

KASA CZYNNA
W DNIACH:

05.10.2021 – 7.00 – 9.00

06.10.2021 – 14.00 – 16.00

07.10.2021 – 7.00 – 9.00

08.10.2021 – 7.00 – 9.00

Wpłat przelewem bankowym należy dokonywać najpóźniej do dnia 10 bm.