Płatności za przedszkole

Płatność za pobyt dziecka w przedszkolu

za miesiąc STYCZEŃ 2022 wynosi:

Płatne świadczenia 1,00 zł za godzinę = 120,00 zł

Wyżywienie 8,00 zł x 20 dni = 160,00 zł

RAZEM = 280,00zł

 

 

KASA CZYNNA
W DNIACH:

10.01.2022 – 7.00 – 9.00

11.01.2022 – 7.00 – 9.00

12.01.2022 – 14.00 – 16.00

13.01.2022 – 7.00 – 9.00

14.01.2022 – 7.00 – 9.00

Wpłat przelewem bankowym należy dokonywać najpóźniej do dnia 10 bm.