Płatności za Pszedszkole

Płatność za pobyt dziecka w przedszkolu

Za m-c maj 2019 wynosi:

Płatne świadczenia 1,00 zł za godzinę = 126,00 zł

Wyżywienie 8,00 zł x 21 dni = 168,00 zł

RAZEM = 294,00zł

KASA CZYNNA
W DNIACH:

06.05.2019  –   7.00 – 9.00

07.05.2019  –   7.00 – 9.00

08.05.2019  –   14.00 – 16.30

09.05.2019  –   7.00 – 9.00

10.05.2019  –   7.00 – 9.00