Płatności za przedszkole

Płatność za pobyt dziecka w przedszkolu

za miesiąc Czerwiec 2022 wynosi:

Płatne świadczenia 1,00 zł za godzinę = 126,00 zł

Wyżywienie 9,00 zł x 21 dni = 189,00 zł

RAZEM = 315,00zł

 

 

KASA CZYNNA
W DNIACH:

06.06.2022 – 7.00 – 9.00

07.06.2022 – 7.00 – 9.00

08.06.2022 – 14.00 – 16.00

09.06.2022 – 7.00 – 9.00

10.06.2022 – 7.00 – 9.00

Wpłat przelewem bankowym należy dokonywać najpóźniej do dnia 10 bm.