Historia

Na bazie istniejącego od roku 1991 przedszkola masowego powstał zamysł stworzenia placówki o charakterze integracyjnym. Pomysłodawcą, a zarazem twórcą pierwszego w regionie przedszkola z oddziałami integracyjnymi była ówczesna dyrektor mgr Grażyna Cholewińska. Opracowany przez nią program autorski „Radomski Model Wychowania i Nauczania Integracyjnego” rozpoczął działalność przedszkola ukierunkowaną na rozwój integracji. 
Podstawą było właściwe przygotowanie kadry, zaplanowanie dalszego rozwoju zawodowego nauczycieli i udział w konferencjach metodycznych, zbieranie doświadczeń od placówek realizujących integrację w całej Polsce.

 

W roku 1993 został uruchomiony pierwszy w Radomiu oddział integracyjny. Zdobyta wiedza 
i doświadczenie pozwoliła na stworzenie wzorców dokumentacji pedagogów specjalnych oraz specjalistów niezbędnych do pracy z dziećmi 
z niepełnosprawnościami. Utworzenie miejsc pracy terapeutycznej w postaci gabinetów terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, ruchowej oraz pracowni komputerowej. 

Był to okres bardzo intensywnego rozwoju, w którym każdy następny rok przynosił otwarcie kolejnego oddziału, przyjmowanie nowych specjalistów, ciągłego doskonalenia nauczycieli, dopasowania bazy dydaktycznej. Wielość innowacyjnych rozwiązań uplasowała naszą placówkę w grupie najlepszych 
i wzorcowych jednostek będących przekładem dla innych chcących realizować integrację. Za tę działalność w roku 1996 Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało naszej placówce tytuł „Lidera Integracji”. W dalszych latach przekształcane były kolejne oddziały masowe w oddziały integracyjne.

Idea integracji została wpisana w stworzoną przez nauczycieli misję i wizję przedszkola. Wychowanie wokół wartości takich jak: demokracja, tradycja, kreatywność, wrażliwość, tolerancja, wytyczało dalszy kierunek rozwoju.

Kontynuatorką działań integracji w Radomiu od 2007 roku była pani dyrektor mgr Maria Staniszewska. Obejmując placówką w stanie intensywnego rozwoju wprowadziła szereg rozwiązań, które wzbogaciły ofertę o dodatkowe terapie takie jak: dogoterapia, muzykoterapia, arteterapia oraz Integracja Sensoryczna.

Przyczyniło się do pozyskania kolejnych, wielu zadowolonych odbiorców naszych usług. Powstawały kolejne oddziały integracyjne, w których dzieci 
z różnymi niepełnosprawnościami odnajdywały szansę na funkcjonowanie wśród zdrowych rówieśników. W konsekwencji działań w 2016 roku przedszkole zmieniło nazwę z Przedszkole Publiczne Nr 19 na Przedszkole Publiczne nr 19 
z Oddziałami Integracyjnymi.

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora przyniosła dalszy rozwój placówki. Od 2017 roku funkcję dyrektora przedszkola pełniła Pani mgr Renata Gumowska – Tkaczyk i jako kontynuatorka idei integracji rozszerzyła ofertę przedszkola. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogły skorzystać  z zajęć w gabinecie rehabilitacyjnym wyposażonym w profesjonalny sprzęt medyczny typu wanna do masażu wirowego stóp i podudzi,lampę typu Solmed – Uno, aparat do masażu Aquavibron oraz profesjonalne łóżko do masażu. Dzięki własnej inicjatywie i projektom unijnym „Idzie szkrab w wielki świat” oraz „Przedszkolaczki-Radomiaczki” wielu nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje a ofertę przedszkola rozszerzyła o profesjonalnie wyposażony gabinet „Sala doświadczania świata” oraz gabinet do prowadzenia zajęć z zakresu hortiterapii. Ponadto dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczały na zajęcia z zakresu sensoplastyki, logorytmiki, profilaktyki wad postawy, muzykoterapii, hortiterapii, treningu umiejętności społecznych oraz terapii behawioralnej. Dzieci nie posiadające orzeczenia uczestniczyły w zajęciach z zakresu profilaktyki wad postawy, profilaktyki mowy, gimnastyki korekcyjnej i tańca. Pani Renata Gumowska-Tkaczyk innowacyjnie wprowadziła „intuicyjną naukę języka obcego nowożytnego” dającą dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z nauczycielem posługującym się językiem angielskim lub francuskim. Kolejną innowacją skierowaną do wszystkich dzieci była nauka poprzez zabawę języka migowego. Była pomysłodawca i organizatorem I,II,III edycji paraolimpiady „Sportowi giganci” skierowanej do dzieci 6-letnich z niepełnosprawnością uczęszczających do placówek publicznych i niepublicznych z terenu miasta Radom organizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta.

Od 2022 roku funkcję dyrektora przedszkola pełni Pani mgr Katarzyna Bialik i jako kontynuatorka idei integracji pracuje nad rozszerzeniem dotychczasowej oferty, zabiega o ciągły rozwój, nowe środki na doposażanie bazy, poprawę warunków lokalowych, motywowanie nauczycieli do dalszego rozwoju co w bezpośredni sposób zapewnia wysoki poziom pracy przedszkola i zadowolonych odbiorców. 

Gabinet Arteterapia

Dogoterapia

Rehabilitacja

Gabinet SI

Gabinet logopedy