Historia

Na bazie istniejącego od roku 1991 przedszkola masowego powstał zamysł stworzenia placówki o charakterze integracyjnym. Pomysłodawcą, a zarazem twórcą pierwszego w regionie przedszkola z oddziałami integracyjnymi była ówczesna dyrektor mgr Grażyna Cholewińska. Opracowany przez nią program autorski „Radomski Model Wychowania i Nauczania Integracyjnego” rozpoczął działalność przedszkola ukierunkowaną na rozwój integracji. 
Podstawą było właściwe przygotowania kadry, zaplanowanie dalszego rozwoju zawodowego nauczycieli (udział w konferencjach metodycznych, zbieranie doświadczeń od placówek realizujących integrację).

 

W roku 1993 został uruchomiony pierwszy w Radomiu oddział integracyjny. Zdobyta wiedza 
i doświadczenie pozwoliła na stworzenie wzorców dokumentacji pedagogów specjalnych oraz specjalistów niezbędnych do pracy z dziećmi 
z niepełnosprawnościami. Utworzenie miejsc pracy terapeutycznej w postaci gabinetów terapii (logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej i ruchowej).

Był to okres bardzo intensywnego rozwoju, w którym każdy następny rok przynosił otwarcie kolejnego oddziału, przyjmowanie nowych specjalistów, ciągłego doskonalenia nauczycieli, dopasowania bazy dydaktycznej. Wielość innowacyjnych rozwiązań uplasowała naszą placówkę w grupie najlepszych 
i wzorcowych jednostek będących przekładem dla innych chcących realizować integrację. Za tę działalność w roku 1996 Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało naszej placówce tytuł „Lidera Integracji”. W dalszych latach przekształcane były kolejne oddziały masowe w oddziały integracyjne.

Idea integracji została wpisana w stworzoną przez nauczycieli misję i wizję przedszkola. Wychowanie wokół wartości takich jak: demokracja, tradycja, kreatywność, wrażliwość, tolerancja, wytyczało dalszy kierunek rozwoju.

Kontynuatorką działań integracji w Radomiu od 2007 roku była pani dyrektor mgr Maria Staniszewska. Obejmując placówką w stanie intensywnego rozwoju wprowadziła szereg rozwiązań, które wzbogaciły ofertę o dodatkowe terapie takie jak: dogoterapia, muzykoterapia, arteterapia oraz Integracja Sensoryczna.

Przyczyniło się do pozyskania kolejnych, wielu zadowolonych odbiorców naszych usług. Powstawały kolejne oddziały integracyjne, w których dzieci 
z różnymi niepełnosprawnościami odnajdywały szansę na funkcjonowanie wśród zdrowych rówieśników. W konsekwencji działań w 2016 roku przedszkole zmieniło nazwę z Przedszkole Publiczne Nr 19 na Przedszkole Publiczne Nr 19 
z Oddziałami Integracyjnymi.

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora przyniosła dalszy intensywny rozwój placówki. Od 2017 roku funkcję dyrektora przedszkola sprawuje mgr Renata Gumowska – Tkaczyk i jako kontynuatorka idei integracji nie poprzestaje na dotychczasowej ofercie. Zabiega o ciągły rozwój, nowe środki na doposażanie bazy, motywowanie nauczycieli do dalszego rozwoju, co w bezpośredni sposób przekłada się na wysoki poziom pracy przedszkola.

Gabinet Arteterapia

Dogoterapia

Rehabilitacja

Gabinet SI

Gabinet logopedy