Kadra

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Gumowska-Tkaczyk Renata

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej
 • Studia podyplomowe:
  • Integracja Sensoryczna
  • Zarządzanie Oświatą

WICEDEREKTOR PRZEDSZKOLA

Pilarska Małgorzata

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
 • Studia podyplomowe:
  • Integracja z rewalidacją
  • Integracja Sensoryczna

Zimoląg Barbara

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego
 • Studia podyplomowe:
  • Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej
  • Integralna edukacja wczesnoszkolna z j.angielskim
  • Logopedia

Sarnacka Ewa

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Kurs kwalifikacyjny:
  • Oligofrenopedagogika
  • Terapia pedagogiczna

Strzelczyk Irena

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Stachura Teresa

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego

Cegła Katarzyna

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Edukacji wczesnoszkolneji przedszkolnej
 • Studia podyplomowe:
  • Integracja z rewalidacją
  • Integracja Sensoryczna

Wojtunik Krystyna

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej z pedagogiką przedszkolną

Rdułtowska - Kobza Katarzyna

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym - Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej
 • Studia podyplomowe:
  • Sztuka

Piątkowska Jolanta

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
 • Studia podyplomowe:
  • Integracja z rewalidacją

Kwaterkiewicz Mariola

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolneji przedszkolnej z podstawami logopedii
 • Studia podyplomowe:
  • Terapia pedagogiczna z arteterapią
  • Tyflopedagogika

Siwak Jolanta

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
 • Studia podyplomowe:
  • Oligofrenopedagogika
  • Tyflopedagogika

Bator Paulina

 • Nauczyciel mianowany
 • mgr w zakresie Filologii polskiej
 • Studia podyplomowe
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim

Kwiatkowska Magdalena

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki i resocjalizacja
 • Studia podyplomowe:
  • Oligofrenopedagogika
  • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Tyflopedagogika

Idziak Dorota

 • Nauczyciel mianowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
 • Studia podyplomowe:
  • Tyflopedagogika

Gajownik Aleksandra

 • Nauczyciel mianowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

Dubil Elżbieta

 • Nauczyciel mianowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

Szczygielska Agnieszka

 • Nauczyciel kontraktowy
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Studia podyplomowe
  • Oligofrenopedagogika

Jęczkowska Agnieszka

 • Nauczyciel mianowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki specjalnej
 • Studia podyplomowe:
  • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Oligofrenopedagogika

Maj Karolina

 • Nauczyciel stażysta
 • mgr w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Wójcicka Justyna

 • Nauczyciel kontraktowy
 • mgr z Edukacji techniczno-informatycznej
 • Studia podyplomowe:
  • Edukacja przedszklona i wczenoszkolna
  • Oligofrenopedagogika

Smolińska Renata

 • Nauczyciel kontraktowy
 • lic. Ekonomii w zakresie Zarządzanie regionem i usługami publicznymi
 • mgr Ekonomii w zakresie Informatyka ekonomiczna
 • lic. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej

Jastrzębska Izabela

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Wychowania przedszkolnego, wychowania technicznego z informatyką
 • Studia podyplomowe:
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna

Redestowicz - Piotrowska Anna

 • Nauczyciel kontraktowy
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Rogala Anna

 • Nauczyciel kontraktowy
 • mgr filologii romańskiej
 • Studia podyplomowe:
  • edukacja wczesnoszkolna
   i wychowanie przedszkolne

Dudzieniec Iwona

 • Nauczyciel kontraktowy
 • mgr Edukacja techniczno-informatyczna
 • lic. Filologia angielska
 • Studia Podyplomowe
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością umysłową ( Oligofrenopedagogika)
  • Edykacja wzesnoszkolna i przedszkolna

Kuczyńska Małgorzata

 • Nauczyciel mianowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

Frączek Anna

 • Nauczyciel kontraktowy
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej, Zintegrowane nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne

Matejek Kamila

 • Nauczyciel stażysta
 • mgr Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Studia podyplomowe:
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika ogólna

Buzor Katarzyna

 • Nauczyciel stażysta
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej

Grot Aleksandra

 • Nauczyciel kontraktowy
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej

Miazga Jolanta

 • Nauczyciel kontraktowy
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej i integracyjnej

Kołazińska Katarzyna

 • Nauczyciel mianowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Peagogiki przedszkolnej i wczesnoszklonej,
 • Studia podyplomowe:
  • Oligofrenopedagogika
  • Pedagogika resocjalizacyjna

Pawłowska Katarzyna

 • nauczyciel kontraktowy
 • mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • studia podyplomowe:
  • oligofrenopedagogika

Bandera Magdalena

 • Nauczyciel strażysta
 • mgr z przygotowaniem w zakresie Pedagogika Przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna
 • lic. Pedagogika opiekuńczowo-wychowawcza
 • Studia podyplomowe :
  • Oligofrenopedagogika

Bukalski Marcin

 • Nauczyciel kontraktowy
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Praca społeczno - wychowawczo z dzieckiem i rodziną
 • lic. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Studia podyplomowe
  • Oligofrenopedagogika - praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Gos Marzena

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr Filologia angielska
 • Studia podyplomowe:
  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Oligrofrenopedagogika

Osiej Karolina

 • Nauczyciel kontraktowy
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie rewalidacja z terapią pedagogiczną
 • Studia podyplomowe:
  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kosmala Katarzyna - religia

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Teologii ogólnej

Kornatka Monika - Logopeda

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
 • Studia podyplomowe:
  • Nauczanie wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy
  • Integralna edukacja wczesnoszkolna z j.angielskim
  • Logopedia
  • Neurologopedia

Skupińska- Fila Dominika - Psycholog

 • mgr w zakresie Psychologi ogólnej

Szczęsna Barbara - Terapeuta Integracji Sensorycznej

 • mgr pedagogiki specjalnej w zakresie Pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie
 • I st. Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
 • II st. Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej

Aleksandra Nędzi - Logorytmika

 • mgr pedagogiki w zakresie Wychowania przedszkolnego
 • Studia podyplomowe:
  • Rytmika w przedszkolu
  • Oligofrenopedagogika

Dębska-Bętkowska Aneta - Rehabilitant

 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej
 • Studia podyplomowe:
  • Technik fizjoterapii
  • Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Ryters Barbara - Terapeuta profilaktyki wad postawy

 • Studia podyplomowe:
  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Gawrońska Ewa - Nauczyciel rytmiki

 • Państwowa Szkoła Muzyczna wydział Wychowania muzycznego - rytmika - Specjalista rytmiki
 • Ukończenie studium pedagogicznego Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie

Rejmer Patryk - Zajęcia z tańca

 • Ukończony kurs zawodowych kwalifikacji Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Taniec towarzyski
 • Tancerz tańca towarzyskiego w standardowych i międzynarodowych tańcach latynoamerykańskich

Pielęgniarki

 • Ewa Czyżykowska
 • Anna Dorociak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Wołczyńska

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Małgorzata Popielarska

STARSZY INTENDENT

Dorota Głogowska

Opiekunki przedszkolne

 • Małgorzata Jędrzejczyk
 • Maria Jarosz
 • Dorota Tatar
 • Monika Wiąk
 • Agnieszka Rogala
 • Karolina Wiśniewska
 • Monika Glista
 • Małgorzata Janek
 • Anna Jabłońska
 • Ewa Dziedzic
 • Beata Gołębiowska
 • Magdalena Kowalska

Pracownicy techniczni

 • Maciej Rzęchowski
 • Zbigniew Bekasiewicz

Kucharz

 • Robert Dams

Pomoc kuchenna

 • Katarzyna Kucharczyk
 • Ewa Kalbarczyk
 • Krzysztof Węgrzycki