Kadra

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Bialik Katarzyna

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej
 • Studia podyplomowe:
  • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zarządzanie Oświatą

WICEDEREKTOR PRZEDSZKOLA

Pilarska Małgorzata

 • Nauczyciel dyplomowany
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
 • Studia podyplomowe:
  • Integracja z rewalidacją
  • Integracja Sensoryczna
  • Zarządzanie Oświatą

m.pilarska@pp19.radom.pl

Czubak - Soból Justyna

 • nauczyciel początkujący
 • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie filologii polskiej
 • Studia podyplomowe: 
  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

  j.czubak-sobol
  @pp19.radom.pl

  Sarnacka Ewa

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  • Studia podyplomowe:
   • Terapia pedagogiczna
   • Oligofrenopedagogika

  e.sarnacka
  @pp19.radom.pl

  Sasal Daria

  • nauczyciel początkujący
  • mgr z  przygotowaniem pedagogicznym z zakresu
   pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna

  d.sasal
  @pp19.radom.pl

  Wojtunik Krystyna

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej z pedagogiką przedszkolną

  k.wojtunik
  @pp19.radom.pl

  Rdułtowska - Kobza Katarzyna

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym - Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej
  • Studia podyplomowe:
   • Sztuka

  j.rdultowska-kobza
  @pp19.radom.pl

  Piątkowska Jolanta

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
  • Studia podyplomowe:
   • Integracja z rewalidacją

  j.piatkowska
  @pp19.radom.pl

  Siekańska Renata

  • Nauczyciel początkujący
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Wychowania przedszkolnego
  • Studia podyplomowe:
   • Oligofrenopedagogika
   • Surdopedagogika

  r.siekanska
  @pp19.radom.pl

  Siwak Jolanta

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
  • Studia podyplomowe:
   • Oligofrenopedagogika
   • Tyflopedagogika
   • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  j.siwak@pp19.radom.pl

  Bator Paulina

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr w zakresie Filologii polskiej
  • Studia podyplomowe
   • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim
   • Pedagogika specjalna -surdopedagogika

  p.bator@pp19.radom.pl

  Kwiatkowska Magdalena

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki
  • Studia podyplomowe:
   • Oligofrenopedagogika
   • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
   • Tyflopedagogika

  m.kwiatkowska
  @pp19.radom.pl

  Gajownik Aleksandra

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
  • Studia podyplomowe:
   • Gimnastyka korekcyjna

  a.gajownik
  @pp19.radom.pl

  Dubil Elżbieta

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
  • Studia podyplomowe:
   • Gimnastyka korekcyjna
   • Integracja sensoryczna

  e.dubil
  @pp19.radom.pl

  Jabłońska Olga

  • Nauczyciel początkujący
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym - wychowanie przedszkolne
  • Studia podyplomowe:
   • Oligofrenopedagogika

  Szczygielska Agnieszka

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  • Studia podyplomowe:
   • Oligofrenopedagogika
   • Integracja sensoryczna

  a.szczygielska
  @pp19.radom.pl

  Jęczkowska Agnieszka

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki specjalnej
  • Studia podyplomowe:
   • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
   • Oligofrenopedagogika
   • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  a.jeczkowska
  @pp19.radom.pl

  Wójcicka Justyna

  • Nauczyciel mianowany
  • mgr z Edukacji techniczno-informatycznej
  • Studia podyplomowe:
   • Edukacja przedszklona i wczenoszkolna
   • Oligofrenopedagogika

  j.wojcicka
  @pp19.radom.pl

  Smolińska Renata

  • Nauczyciel mianowany
  • lic. Ekonomii w zakresie Zarządzanie regionem i usługami publicznymi
  • mgr Ekonomii w zakresie Informatyka ekonomiczna
  • lic. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej
  • Studia podyplomowe:
   • Oligofrenopedagogika w tym z terapią autyzmu

  r.smolinska
  @pp19.radom.pl

  Jastrzębska Izabela

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Wychowania przedszkolnego, wychowania technicznego z informatyką
  • Studia podyplomowe:
   • Diagnoza i terapia pedagogiczna

  i.jastrzebska
  @pp19.radom.pl

  Redestowicz - Piotrowska Anna

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  • Studia podyplomowe:
   • Gimnastyka korekcyjna
   • Integracja sensoryczna

  a.redestowicz
  @pp19.radom.pl

  Dudzieniec Iwona

  • Nauczyciel mianowany
  • mgr Edukacja techniczno-informatyczna
  • lic. Filologia angielska
  • Studia Podyplomowe
   • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością umysłową ( Oligofrenopedagogika)
   • Edykacja wzesnoszkolna i przedszkolna
   • Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem aspergera

  i.dudzieniec
  @pp19.radom.pl

  Markowska Katarzyna

  • nauczyciel mianowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu psychopedagogiki specjalnej z logopedią
  • Studia Podyplomowe:
   • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
   • Oligofrenopedagogika w tym ze spektrum autyzmu

  k.markowska
  @pp19.radom.pl

  Kanclerz Olga

  • Nauczyciel początkujący
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

  o.kanclerz
  @pp19.radom.pl

  Stawczyk Marta

  • Nauczyciel początkujący
  • lic. z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  • Studia podyplomowe:
   • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  intelektualną

  Zębala Iwona

  • Nauczyciel początkujący
  • mgr Ekonomii
  • Studia podyplomowe:
   • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
   • Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu

  Mróz Aleksandra

  • Nauczyciel początkujący
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna

  a.mroz@pp19.radom.pl

  Kaim Katarzyna

  • Nauczyciel początkujący
  • licencjat z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogiki przedszkolnej

  k.kaim@pp19.radom.pl

  Idziak Dorota

  • nauczyciel mianowany

  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

  • Studia podyplomowe:

   • Tyflopedagogika

  d.idziak
  @pp19.radom.pl

  Gumowska-Tkaczyk Renata

  • nauczyciel dyplomowany

  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej

  • Studia podyplomowe
   • Integracja Sensoryczna
   • Zarządzanie Oświatą
   • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  Frączek Anna

  • Nauczyciel początkujący
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym - teologia
  • licencjat - wychowanie przedszkolne

  Osiej Karolina

  • Nauczyciel mianowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie rewalidacja z terapią pedagogiczną
  • Studia podyplomowe:
   • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

  k.osiej
  @pp19.radom.pl

  Kosmala Katarzyna

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Teologii Ogólnej

  k.kosmala
  @pp19.radom.pl

  Marzec Aleksandra

  • Nauczyciel początkujący
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym - wychowanie przedszkolne
  • licencjat - język angielski

  Ewa Stawczyk

  • Nauczyciel mianowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki specjalnej - terapia pedagogiczna
  • licencjat pedagogika wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką
  • kolegium nauczycielskie - język angielski

  e.stawczyk
  @pp19.radom.pl

  Stasiak Martyna

  • Nauczyciel początkujący
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna

  m.stasiak
  @pp19.radom.pl

  Miazga Jolanta

  • Nauczyciel mianowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej i integracyjnej
  • Studia podyplomowe:
   • Oligofrenopedagogika w tym ze spektrum autyzmu

  j.miazga
  @pp19.radom.pl

  Katarzyna Cegła - Bielawska

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  • Studia podyplomowe:
   • Integracja z rewalidacją - surdopedagogika, oligofrenopedagogika
   • Integracja sensoryczna

  k.cegla
  @pp19.radom.pl

  Skorza Katarzyna

  • Nauczyciel mianowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogiki terapeutycznej
  • licencjat pedagogika wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika
  • Studia podyplomowe
   • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  k.skorza
  @pp19.radom.pl

  Logopeda

  Monika Kornatka

  • Nauczyciel dyplomowany
  • mgr z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
  • Studia podyplomowe:
   • Nauczanie wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy
   • Integralna edukacja wczesnoszkolna z j.angielskim
   • Logopedia
   • Neurologopedia
  • Kwalifikacje:
   • Terapia karmienia i wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno -  motorycznym
   • Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna

  m.kornatka
  @pp19.radom.pl

  Psycholog

   Anna Cieślak-Pypeć

  • mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym
  • Kompetencje
   • Diagnoza i terapia mutyzmu wybiórczego
   • Leczymy lęk czyli program Zaradny Kot
   • Terapia poznawczo - behawioralna dzieci z zaburzeniami OCD
   • Szkoła dla rodziców
   • Psychoterapia traumy i PTSD dzieci
   • Praca z dzieckiem z zaburzoną więzią
   • Trichotillomania, złe nawyki i zaburzenia wydalania
   • Dziecięce złości

  a.cieslak-pypec
  @pp19.radom.pl

  Terapeuta Integracji Sensorycznej

  Agnieszka Szczygielska


  Fizjoterapeuta

  Maciej Siuda

  • mgr fizjoterapii
  • Uniwersytet medyczny w Lublinie
  • Still Academy of Osteopathy - Osteopatii
  • Ukończone kursy i szkolenia:
   • PNF PODSTAWOWY
   • PNF ROZWIJAJĄCY
   • MEDYCYNA ORTOPEDYCZNA WG CYRIAXA
   • COMPLETE SPORTS MANUAL THERAPY OSTEOPATHIC APPROACH IASTM
   • NOWOCZESNA MEDYCYNA ORTOPEDYCZNA wg. dr. ARTURA BIELA

  Dogoterapeuta

   Mariusz Grylak

  • mgr z zakresu finansów
  • Studia podyplomowe:
   • Resocjalizacja i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
   • Instruktor dogoterapii
   • Oligofrenopedagog
   • Treser psów

  Psycholog

  Kinga Wójcik

  • mgr psychologii
  • specjalista edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera
  • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwoju

  POMOC ADMINISTRACYJNA

  Magdalena Kucharska

  INTENDENT

  Monika Świtka

  Opiekunki przedszkolne

  • Małgorzata Jędrzejczyk
  • Maria Jarosz
  • Dorota Tatar
  • Monika Wiąk
  • Agnieszka Rogala
  • Karolina Wiśniewska
  • Małgorzata Janek
  • Anna Jabłońska
  • Kinga Wnukowska
  • Magdalena Kowalska
  • Ewa Kalbarczyk
  • Beata Krawczyk
  • Magdalena Bernat

  Pracownicy techniczni

  • Zbigniew Bekasiewicz

  Kucharz

  • Robert Dams

  Pomoc kuchenna

  • Katarzyna Kucharczyk
  • Krzysztof Węgrzycki
  • Agata Rywacka