Dokumenty przedszkola
i

Oświadczenie - wakacje

i

Upoważnienie do odbioru dziecka

i

Rezygnacja

i

Potwierdzenie woli

i

Statut przedszkola

i

Polityka ochrony dzieci