Grupa 06

Ciecz newtonowska

lt. 28, 2021 | Grupa 06

Ciecz newtonowska: kiedy trzymamy w dłoniach ciecz przelewa się, a kiedy ją ugniatamy – jest twarda