Aktualności

„Dama i Dżentelmen” czyli zasady savoir- vivre

maj 12, 2019 | Aktualności

Od maja 2019 roku rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu w grupie 6-latków pilotażowy projekt pt. „Dama i Dżentelmen” czyli zasady savoir – vivre. Priorytetowym celem innowacji pedagogicznej jest kształtowanie u dzieci umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Przekazywanie i utrwalenie wiedzy na temat zdrowego i higienicznego stylu życia oraz wdrożenie zasad ogólnie przyjętych wzorców  i zachowań. Celem zajęć jest także nauczenie dzieci kulturalnego obcowania z ludźmi z różnych grup społecznych i szacunku względem tych osób często różniących się od nas pod względem kultury, religii, stanu materialnego czy zajmowanego stanowiska. Dzieci nabywają umiejętności współdziałania z drugim człowiekiem i uczą się prawidłowych relacji międzyludzkich. Celem projektu jest także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości moralnej, społecznej i estetycznej, wychowanka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych. Zajęcia umacniają wiarę we własne siły i motywują do osiągania celów.  Nauka dobrych manier to inwestycja w przyszłość dziecka. Realizacja programu będzie systematycznie monitorowana. Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez obserwację dzieci i ocenę stopnia opanowania zdobytych przez nich wiadomości   i umiejętności,  zaangażowania  i aktywności.

Zajęcia zakresu savoir – vivre prowadzają nauczycielki Aleksandra Grot, Małgorzata Kuczyńska i Renata Smolińska.