Grupa 08

Godzina dostępności nauczycieli

wrz 11, 2022 | Grupa 08

Nauczycielki jeden raz w tygodniu w ramach dostępności godziny dla rodziców będą jedną godzinę w tygodniu przeznaczać na kontakt z rodzicami, bądź indywidualny kontakt z dzieckiem.