Grupa 03 | Grupa 11

I have a pet

kw. 7, 2021 | Grupa 03, Grupa 11

Hello Kids!

Zapraszam do wysłuchania piosenki o zwierzętach domowych:

Słowniczek: 

a dog – pies

a cat – kot

a mouse – mysz

a bird – ptak

a fish – ryba 

a lion – lew

Have a nice day! Miłego dnia!