Grupa 03 | Grupa 06 | Grupa 11

I have a pet, it is a dog.

kw. 8, 2021 | Grupa 03, Grupa 06, Grupa 11

Hello kids 🙂

Wczoraj śpiewaliście piosenkę o zwierzętach domowych- pamiętacie słowa?

Do you have a pet?
Yes, I have a dog.

I have a pet.
He is a dog.
And he says, “Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof.”

I have a cat.
I have a pet.
She is a cat.
And she says, “Meow, meow, meow, meow, meow. Meow meow.”

I have a mouse.
I have a pet.
He is a mouse.
And he says, “Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. Squeak squeak.”

Woof woof.
Meow meow.
Squeak squeak.

I have a bird.
I have a pet.
He is a bird.
And he says, “Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet.”

I have a fish.
I have a pet.
She is a fish.
And she says, “Glub, glub, glub, glub, glub. Glub glub.”

I have a lion.
A lion?!

I have a pet.
He is a lion.
And he says, “Roar, roar, roar, roar, roar. Roar roar.”

Tweet tweet.
Glub glub.
ROAR!

Pokolorujcie zwierzęta i powtórzcie ich nazwy po angielsku:

i-have-a-pet-worksheet-vocabulary-coloring 

See you next week!