Archiwum-2021-Grupa 12

Kącik języka angielskiego

paź 5, 2020 | Archiwum-2021-Grupa 12

Tematy realizowane w miesiącu wrześniu:

1. Hello
2. Body Parts
3. My friends
4. In my classroom
Wprowadzone zwroty i słówka:
• „What’s your name?”
• „I am …”
• „head”, „hands”, „arms”, „legs”, „back”, „eses”, „ears”, „nose”, „hair” etc.
• „a boy”, „a girl”, „teacher”
• „we are friends”
• „friendly”, „unfriendly”
• „school”, „classroom” „bag”, „pencil”, „pen”, „ruller”, „pencil case”, „eareser”, „crayon” etc.

Piosenki :
• „Hello Song” https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
• „Goodbye Song” https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
• „Head, shoulders, kenes and toes” https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg
• „The more we get together” https://www.youtube.com/watch?v=SpzLA-w1I8s
• „School supplies songpart 1” https://www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses
• „School supplies songpart 2” https://www.youtube.com/watch?v=uT8-YdXPNBk

Gry i zabawy:
• „Let’s stand up” – zabawa ruchowa.
• „Body Parts” – zabawa ruchowa z wyliczanką.
• „Simon says” – zabawa ruchowa doskonaląca prawidłową reakcję na sygnał słowny nauczyciela.
• „Boys, girls, let’s play” – zabawa ruchowa utrwalająca poznane słowa.
• „Number dance” – zabawa ruchowa, ułatwiająca przyswojenie słownictwa, kształtująca prawidłowe reagowanie na polecenia nauczyciela.

Karty Pracy:
• „Where is my tummy?” – rozpoznawanie poszczególnych części ciała za pomocą kart pracy.
• „My school objects” – karta pracy utrwalająca słownictwo.
• „Boy and girl” – praca plastyczna, kolorowanie sylwetki chłopca i dziewczynki.