Aktualności

Kiedy do logopedy

wrz 10, 2019 | Aktualności

 

 ŚWIAT POZNAJEMY POPRZEZ KOMUNIKACJĘ

Mowa  jest najdoskonalszym  narzędziem ludzkiego porozumiewania się, które spełnia funkcje

 • integracyjną – budowanie stosunków międzyludzkich
 • poznawczą – budowanie obrazu świata
 • komunikacyjną – wyrażanie opinii, sądów, uczuć

 Wykorzystanie możliwości jakie oferuje mowa decydują            o losach człowieka. Świat języka wymaga opanowania wielu umiejętności tworzących kompetencję językową.

 • Pierwszym aktem komunikacji interpersonalnej jest płacz noworodka.
 • Drugim aktem tej komunikacji jest moment, gdy wypowie – nawiązujący do konkretnej sytuacji – fonem.
 • Trzeci akt stanowi  nazwanie sytuacji, rzeczy czy osoby.
 • Artykulacja różnych fonemów i posługiwanie się określonym wachlarzem nazw pozwala na pełny akt komunikacji werbalnej.

Przejście od  płaczu, poprzez pierwsze głoski, sylaby, słowa aż do zdania wymaga wielu umiejętności:

 • ekspresji
 • rozumienia
 • sprawnie działającego aparatu artykulacyjnego

Ponadto:

 • umiejętności posługiwania się określonym słownikiem
 • umiejętność używania słów zgodnie z ich przeznaczeniem w określonym kontekście
 • umiejętności łączenia słów w ciągi zdaniowe
 • odpowiedniej formy łączenia słów wyrażana za pomocą intonacji, tempa, natężenia i zabarwienia emocjonalnego

 

KIEDY DO LOGOPEDY

RODZICU – CO POWINNO CIĘ NIEPOKOIĆ W ROZWOJU MOWY TWOJEGO DZIECKA

 1. Dziecko zachowuje się jakby nie rozumiało Twoich poleceń
 2. Mowa Dziecka jest mało zrozumiała lub unika kontaktu słownego
 3. Dziecko ma trzy lata i ubogi zasób słów
 4. Dziecko mówi bardzo cicho lub przez nos
 5. Dziecko sepleni, czyli wysuwa język między zęby, gdy coś mówi
 6. Dziecko ma wady w budowie anatomicznej – zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wargowe, wysoko wysklepione podniebienie
 7. Dziecko ma problemy ze słuchem
 8. Dziecko nie wymawia głosek, które powinno wymawiać w danym wieku
 9. U Dziecka występuje nieprawidłowy rozwój funkcji prymarnych – oddychanie, połykanie, jedzenie
 10. Dziecko zacina się przy mówieniu

RODZICU BACZNIE OBSERWUJ SWOJE DZIECKO

 ZGŁOŚ SIĘ DO SPECJALISTY JEŚLI ZAUWAŻYSZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Do 1 r.ż

 • Nie reaguje na obecność drugiej osoby
 • Komunikuje się tyko krzykiem
 • Nie tworzy sylab

1 i 2 rok życia

 • Wymawia tylko pojedyncze słowa
 • Słownik dziecka nie powiększa się

2 i 3 rok życia

 • Nie tworzy połączeń 2- wyrazowych
 • Nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem

3 i 4 rok życia

 • Nie łączy wyrazów w zdania
 • Mówi niechętnie
 • Jest rozumiane tylko przez osoby z najbliższego otoczenia
 • Nie pojawiają się nowe słowa i nowe formy gramatyczne
 • Mówi mniej lub gorzej niż wcześniej

4 i 5 rok życia

 • Nie tworzy zdań
 • Nie informuje o swoich potrzebach
 • Nie rozpoznaje kolorów
 • Nie zna poprawnych form używanych wyrazów
 • Niechętnie się komunikuje
 • Wymawia głoski z językiem między zębami
 • Śpi z otwartą buzią
 • Ma problemy z żuciem i połykaniem

5 i 6 rok życia

 • Nie tworzy zdań lub tworzy tylko zdania proste
 • Nie opanowuje poprawnych konstrukcji gramatycznych
 • Częściej używa gestów niż słów
 • Jeśli wymawia niepoprawnie którąkolwiek głoskę /poza r/
 • Wysuwa język między zęby, ma wadę zgryzu
 • Jeśli zacina się przy mówieniu, powtarza sylaby

6 i 7 rok życia

 • Popełnia wiele błędów gramatycznych
 • Wymawia niepoprawnie jakąkolwiek głoskę
 • Zacina się przy mówieniu
 • Jeśli mówi gorzej od rówieśników

po 7 roku życia

 • Wykazuje trudności z nauką czytania i pisania
 • Ma trudności z matematyką i kontaktami z rówieśnikami

 

DZIECKO UCZY SIĘ JĘZYKA /PORAWNOŚCI STYLISTYCZNEJ, SKŁADNIOWEJ I GRAMATYCZNEJ/AŻ DO DOROSŁOŚCI.

MOWA JEST ODDZWIERCIEDLENIEM POZIOMU ROZWOJU POZNAWCZEGO

Źródło:

 1. Matczak, Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Naukowe „Żak”, Warszawa 2003
 2. Emiluta – Rozya, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wu przedszkolnym, wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Warszawa 2006
 3. Emiluta – Rozya, H. Mierzejewska, P. Atys, Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero-, i sześcioletnich, wyd. APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2011
 4. Harwas – Napierała, J. Trempała, M. Przetacznik – Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka, wyd. PWN, Warszawa 2009
 5. Piaget, Mowa i myślenie dziecka, wyd. PWN, Warszawa 1992
 6. Żebrowska. Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży, wyd. PWN 1973

Zasoby internetu