Aktualności | Bez kategorii

konkurs „kulturalny wierszyk”

mar 30, 2022 | Aktualności, Bez kategorii

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RADOMIU

 1. Batalionów Chłopskich 18 26 – 600 Radom tel./fax: 48 331 – 00 – 66

 e-mail: poczta@pp19.radom.pl   strona internetowa: www.pp19.radom.pl

zaprasza do udziału

w powiatowym konkursie literackim „Kulturalny wierszyk”

 

Cele konkursu:

 • inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich,
 • stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji autorskich pomysłów
 • integracja i zacieśnienie więzi rodzinnych
 • podniesienie kompetencji językowych

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 6-letnich i ich rodziców/ opiekunów prawnych przedszkoli publicznych i niepublicznych powiatu radomskiego.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wiersza/rymowanki o tematyce stosowania zasad savoir – vivre w życiu codziennym.
 3. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 wiersz/rymowankę.
 4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace ułożone samodzielnie, dotąd niepublikowane w internecie, książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.
 5. Pracę należy przesłać do dnia 10.04.2022r.(decyduje data wpływu pracy):
 • pocztą elektroniczną na adres: r.smolinska@pp19.radom.pl, wpisując w tytule „Kulturalny wierszyk”,
 • pocztą tradycyjną na adres: Przedszkole Publiczne 19 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Batalionów Chłopskich 18,

          26-600 Radom z dopiskiem „Kulturalny  wierszyk”.

  6. Do pracy należy dołączyć informacje zawierające: imię i nazwisko autorów, wiek dziecka, nazwę, adres, e-mail oraz numer telefonu placówki, imię i nazwisko nauczyciela koordynatora – załącznik 1.

  7. Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 13.04.2022r. Przewiduje się wyłonienie I ,II i III miejsca oraz dyplomy/ podziękowania za udział.    

       O wynikach konkursu Organizator poinformuje na stronie internetowej. Z laureatami skontaktuje się telefonicznie lub    mailowo, w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody.

  9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:

 • akceptacją warunków konkursu literackiego i udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wiersza/rymowanki na stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 19 z oddziałami Integracyjnymi,
 • wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (jednego z rodziców/opiekunów prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)- załącznik 2.

 10.Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące konkursu udzielą nauczycielki:

załączniki