Archiwum-2022-Grupa 11

Konkurs Recytatorski – „Dziecięcy Świat Poezji”

kw. 24, 2020 | Archiwum-2022-Grupa 11

 

Regulamin Konkursu Recytatorskiego

  1. „Dziecięcy Świat Poezji”

Organizator:

Dom Kultury „Borki” – Radom ul. Sucha 2

Cel Konkursu:

Rozbudzanie wrażliwości dzieci na kulturę słowa i zapoznanie ich z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej. Propagowanie wśród dzieci poezji o tematyce dziecięcej jako środka wypowiedzi własnej, rozwijanie umiejętności interpretacji poezji i wyobraźni twórczej.

Temat:

Dowolnie wybrane utwory literatury dziecięcej.

Założenia konkursu:

1.Konkurs jest imprezą otwartą.

2.W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4 – 9 lat z radomskich przedszkoli

i szkół podstawowych.

3.Uczestnicy wysyłają nagranie prezentacji na adres e-mail Domu Kultury „Borki” dk.borki@op.pl

4.Uczestnicy recytują po jednym wierszu.

5.Nagranie nie powinno przekraczać 5 min.

6.Zgłoszenia przyjmujemy do 5 maja 2020.

7.Kryteria oceny:

a)dobór repertuaru – odpowiedni do możliwości wykonawczych uczestnika

b)interpretacja utworów

c)ogólny wyraz artystyczny

8.Konkurs oceni jury powołane przez organizatora w dniu 8 maja 2020.

Jury zastrzega sobie prawo do przydzielenia nagród w zależności od poziomu konkursu.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Domu Kultury „Borki” www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl/  w dniu 11 maja.

9.Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:

-dzieci w wieku 4-5 lat

– dzieci w wieku 6-7 lat

– dzieci w wieku 8-9 lat

 Zastrzegamy, że jury może dokonać zmiany w rodzaju kategorii na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Nagrody i dyplomy:

Dyplom dla każdego uczestnika konkursu.

Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

Nagrody i dyplomy mogą być odebrane przez opiekuna po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z organizatorem Konkursu (w zależności od stanu epidemicznego w kraju).

 Inne warunki konkursu:

Dołączone do regulaminu karty zgłoszeń prosimy o czytelne wypełnienie, zeskanowanie lub wykonania zdjęcia wypełnionej karty i odesłanie na adres dk.borki@op.pl wraz z nagraniem prezentacji. W tytule wiadomości wpisujemy KONKURS RECYTATORSKI . Prezentacja powinna być nagrana w pionie, film bez montażu , z dobrą jakością dźwięku.

Przesłanie karty zgłoszeń jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniem zgody na publikację zdjęć i nagrań prezentacji na stronie i facebooku Organizatora Konkursu

                                                                                         Serdecznie zapraszamy