Aktualności

Maluchy, średniaki i starszaki to bezpieczne przedszkolaki – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

maj 31, 2021 | Aktualności

        Dnia 28.05.2021r. w Przedszkolu Publicznym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu rozstrzygnięto I międzynarodowy konkurs plastyczny pt. „Maluchy, średniaki i starszaki to bezpieczne przedszkolaki” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia.

         Celem głównym konkursu było dążenie do ograniczenia ilości niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci oraz rozwijanie inwencji twórczej poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

                Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 3-6 lat oraz dzieci z niepełnosprawnością powyżej wymienionego wieku objętych edukacją przedszkolną. Zadaniem uczestnika było wykonanie dowolna techniką plastyczną pracy dotyczącej bezpieczeństwa na drodze .

         Ze względu na istniejącą w kraju sytuację (pandemię COVID-19), stosując się do obowiązujących procedur i zasad bezpieczeństwa konkurs został rozstrzygnięty drogą elektroniczną.

        W skład komisji pokonkursowej weszli:

– Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka  Ruchu Drogowego w Radomiu-  Pan Marcin Ciążkowski,

– I Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego- Pan  Zbigniew Kapciak,

– Zastępca aspiranta sztabowego Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu- Pani Kamila Adamska,

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 3 w Radomiu-  st. kpt. mgr inż. Pan Tomasz Wilk

– Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu- Pani Renata Gumowska- Tkaczyk,

        Na konkurs wpłynęło 31 prac plastycznych.

        Przedstawiciele komisji drogą  e-mail otrzymali karty do głosowania wraz ze zdjęciami prac.

        Podczas oceny prac komisja kierowała się samodzielnością, estetyką oraz walorami artystycznymi i zgodnością pracy z tematem.

         Po zliczeniu głosów wyłoniono po 3 laureatów w każdej kategorii wiekowej- czyli I, II, III miejsce w grupie dzieci 3,4- letnich oraz I, II, III miejsce w grupie dzieci 5,6- letnich.

W kategorii:  
3-4 latki

1 miejsce, Nikola P. Przedszkole Samorządowe, Bolesławice

2 miejsce, Liliana W. Przedszkole Publiczne , Katowice

3 miejsce, Jakub Z. Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”, Krosno

5-6 latki

1 miejsce Miłosz O. SP w Dobieszowie, Filia w  Sarbicach

2 miejsce Agata G. Przedszkole Publiczne, Działdowa Kłoda

3 miejsce Kamil B. Niepubliczne Przedszkole „Pod Fiołkami”, Nasielsku

Gratulujemy!!!