Archiwum-2023-Grupa 07

MAMO, TATO MOJE RĄCZKI MÓWIĄ – KĄCIK JĘZYKA MIGOWEGO

maj 27, 2021 | Archiwum-2023-Grupa 07

W trakcie komunikowania się z osobą Głuchą ważne jest przestrzeganie przyjętych przez środowisko zasad:

          1.          W nawiązaniu komunikacji konieczne jest nawiązanie kontaktu wzrokowego. Osoba głucha musi zobaczyć, że chcesz przekazać jej komunikat. W tym celu dynamicznie zamachaj ręką, delikatnie dotknij ramienia lub przedramienia.
          2.          Jeśli zobaczysz migających ze sobą Głuchych nie przechodź między nimi, ponieważ powoduje takie zachowanie zerwanie kontaktu wzrokowego, a tym samym zerwanie komunikacji.
          3.          Ustaw się na przeciwko rozmówcy, nie odwracaj się w trakcie mówienia, nie zasłaniaj ust.
          4.          Odrywanie wzroku od rozmówcy wpływa negatywnie na przebieg komunikacji.
          5.          Nadmierne potakiwanie głową działa rozpraszająco.
          6.          Bez kontaktu wzrokowego nie ma komunikacji w języku migowym. Ręce migającego nie niosą całego przekazu. Mimika twarzy w ogromnej mierze nadaje sens wypowiedzi.
Poznawanie znaków języka migowego cieszy się wśród dzieci dużym zainteresowaniem. Podczas pobytu w przedszkolu wykorzystują poznane gesty. Dziś dzieci zaprezentują znaki związane z rodziną.
Zapraszam do wspólnego migania.