Aktualności

Międzynarodowy Dzień Głuchych

wrz 26, 2021 | Aktualności

Międzynarodowy Dzień Głuchych
i języka migowego będziemy obchodzić 26 września 2021r.

Celem święta jest zwrócenie uwagi na problemy, prawa i osiągnięcia osób niesłyszących. Z tej okazji warto przybliżyć kilka informacji o środowisku Głuchych.

Symbolem Głuchych jest motyl, najczęściej koloru niebieskiego, gdyż motyle są głuche. Skrzydła motyla natomiast symbolizują barwność i piękno PJM (Polskiego Języka Migowego), a trzepot skrzydeł odzwierciedla jego dynamikę i szybkość. Jest to ogólnie przyjęty, międzynarodowy znak Głuchych. Natomiast przyjętym kolorem symbolizujących Głuchych jest turkus. Kolor turkusowy jest symbolem zaufania, nadziei i wiary w siebie i innych ludzi.

Głuchoniemy jest to pojęcie przestarzałe i obraźliwe. Głusi są pozbawieni zmysłu słuchu, ale nie są niemi, ponieważ mają swój język, a jest nim JĘZYK MIGOWY.

Polski język migowy (PJM) jest to naturalny język Głuchych, który przechodził z pokolenia na pokolenie. Jest to język wizualno – przestrzenny, a więc przez sprawny zmysł, jakim jest wzrok, dziecko nabywa go szybko i naturalnie.

Głuchy przez duże G oznacza przynależność  do mniejszości językowo – kulturowej. Społeczność ta ma własną historię, kulturę  i swój język. Głusi są dumni ze swej tożsamości.

         Jak nawiązać kontakt z osobą głuchą? Podstawą jest oczywiście kontakt wzrokowy i zwrócenie uwagi rozmówcy na kilka sposobów:

Machanie – gdy osoba Głucha stoi w pewnej odległości od nas, a chcemy z nią nawiązać kontakt – machamy ręką w jej kierunku ruchem pionowym dłoni,

Klepanie – gdy np. stoi do nas odwrócona plecami lub bokiem, a chcemy ją przywołać można to robić poprzez lekkie poklepanie jej ramienia.

W trakcie komunikowania się z osobą Głuchą ważne jest przestrzeganie przyjętych przez środowisko zasad:

  1. Nie należy przechodzić  pomiędzy osobami, które właśnie „migają” ze sobą bo powoduje to chwilowe zerwanie kontaktu wzrokowego, a tym samym przerwanie komunikacji.
  2. Za niegrzeczne uznawane jest odrywanie wzroku od rozmówcy, w trakcie komunikowania.
  3. Częste kiwanie głową może zostać odebrane jako lekceważenie. 
  4. Nie jest niedopuszczalne, aby podczas rozmowy przerwać kontakt wzrokowy i zajmować się inną czynnością np. pisaniem lub czytaniem.