Archiwum-2021-Grupa 12

„Mieszkańcy łąki” – ćwiczenia gimnastyczne

cze 4, 2020 | Archiwum-2021-Grupa 12

 „Mieszkańcy łąki” – Zestaw LXVIII ćwiczeń gimnastycznych

I.

Dziecko staje wyprostowane, stopy złączone, palce stóp podkurczone, ręce ułożone w „skrzydełka”. Rodzic wprowadzając do tematu, proponuje spacer na majową łąkę, zachęca do wykorzystania wyobraźni w przeistaczaniu się w zwierzęta zamieszkujące łąkę.

„Idziemy na łąkę” – ćwiczenie orientacyjno-porządkowe. Dziecko idzie na „łąkę”. Rodzic, uderzając w tamburyn, określa tempo i rodzaj kroku – od powolnego marszu, przez podskoki, do biegu. W momencie gdy rodzic przestaje uderzać w tamburyn, dziecko się zatrzymuje.

II.

„Zbieramy kwiatki” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych, ćwiczenie oddechowe. Dziecko chodzi po „łące”, co kilka kroków kuca, naśladując zrywanie kwiatków. Kiedy zrobi duży bukiet, wącha kwiatki.

„Pszczoły” – ćwiczenie orientacyjno-porządkowe. Na hasło: Pszczoły fruwają po łące – dziecko biega po sali, naśladując bzyczenie pszczół. Na hasło: Pszczoły zbierają nektar – kuca. Ćwiczenie powtarzamy trzy razy.

„Pszczoła, a sio!” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dziecko we wspięciu na palcach maszeruje po sali – „spacerują po łące”. Na hasło: Uwaga – pszczoła! – rodzic naśladuje dźwięk wydawany przez pszczoły, a dziecko wykonuje wymachy rąk w różne strony, jakby chciało odgonić pszczołę, mówiąc przy tym: A sio…!, a sio…! Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

„Uwaga, pokrzywy!” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Rodzic rozstawia cztery pary krzeseł zwróconych do siebie oparciami, o które zaczepia sznurek lub skakankę. Na hasło: Uwaga, pokrzywy! – dziecko, wysoko podnosząc kolana, przechodzą ponad sznurkiem, tak aby go nie dotknąć i nie „sparzyć się pokrzywą”.

„Pracowita dżdżownica” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Na hasło: Dżdżownice spulchniają ziemię – dziecko wczołguje się do pierwszej obręczy, wstaje, a następnie, robiąc duży krok, wychodzi z obręczy i ponownie się kładzie, pokonując w ten sposób całą trasę.

„Przemiana gąsienicy” – ćwiczenie stóp. Dziecko, stojąc, na przemian podkurcza palce raz prawej, raz lewej stopy i porusza się w sposób zbliżony do gąsienicy. Kiedy dojdzie do wyznaczonego przez rodzica miejsca, gąsienica przeobraża się w motyla i, stojąc, macha rękoma niczym skrzydłami.

„Kto złapie motyla?” – zabawa bieżna z elementem podskoku. Najpierw R., a za kolejnym razem dziecko, biegnie po pokoju, trzymając sznurek, na końcu którego znajduje się około 25-centymetrowy papierowy motyl. Na hasło: Kto złapie motyla? – dziecko biegnie za motylem i, podskakując, próbuje go złapać.

„Bocian i żabki” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Rodzic jest „bocianem”, który będzie chodził po „łące” i polował na „żabki” . Dziecko („żabka”) kuca i skacze po „łące”. Na hasło: Idzie bocian – „żabka” siada w klęku podpartym z rękoma wyciągniętymi przed siebie i zamiera w bezruchu, aby nie dostrzegł jej „bocian”. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, zmieniając rolę „bociana”.

III.

„Dmuchawce” – ćwiczenie oddechowe, wyciszające. Dziecko chwyta dłonią piórko i dmucha na nie, jak na dmuchawce.