Archiwum-2022-Grupa 08

Moja rodzina

maj 28, 2020 | Archiwum-2022-Grupa 08

Na początek wiosennego dnia zapraszamy do wspólnej gimnastyki z Fruzią https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C

https://www.youtube.com/watch?v=7Zh-4tJw_rA
Na podstawie prezentacji multimedialnej wypowiedzi dzieci na temat swojej rodziny uświadomienie, że istotą relacji rodzinnych jest miłość, przyjaźń, szacunek, wzajemna pomoc i troska.
 
I na koniec zapraszamy do zabawy muzycznejhttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmusiclab.chromeexperiments.com%2FSong-Maker%2F%3Ffbclid%3DIwAR24KUKMQ1VWuR5aT3LdiofgDV2e6QeO7QqDfTOgoLor4KHZ4HNTffQFUFw&h=AT0KqiENAZOmqJSUeXMwTw5nayWqsN_6gTsroNb60xxi_H9InFnEyqRP50meVz_RVIh7a4Qz9q_08sLsCW142fl0E28xUj21VkI7RvywJ2v51oMrFCL4_Nm016-GPyxN8_ha6JfvgA