Archiwum-2022-Grupa 08

Mozaiki świąteczne:)

kw. 6, 2020 | Archiwum-2022-Grupa 08

Poniżej proponujemy mozaiki, które  macie  za zadanie pokolorować zgodnie z podanymi oznaczeniami. Na wszystkich elementach kolorowanki są rozmieszczone proste znaki graficzne.  Odnajdujecie poszczególne symbole w legendzie do obrazka i odpowiednio kolorujecie fragmenty mozaiki, zgodnie z przyporządkowanymi do symboli kolorami. W tym ćwiczeniu  rozwijacie percepcję wzrokową, sprawność ręki oraz koncentrację uwagi. Powodzenia:)

kol-cyfry-20 kol-cyfry-22 kol-symbole-18a