O Nas
Oferta

Drodzy rodzice

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Nasza oferta dotyczy:

 • Dzieci pełnosprawnych
 • Dzieci o specjalnych preferencjach żywieniowych
 • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Wykwalifikowana kadra i zespół specjalistów zapewnia:
 • Realizację podstawy programowej – w razie potrzeby pracę w oparciu o programy indywidualne
 • Opiekę psychologiczno – pedagogiczną wszystkim dzieciom
 • Konsultacje z psychologiem, pedagogiem i logopedą
 • W oddziale integracyjnym dodatkowo nauczyciela specjalistę
 • Realizację programów własnych
Każdy rodzic znajduje w naszej ofercie dla siebie i swojego dziecka coś atrakcyjnego:
 • Wesołe soboty – radosne zabawy dzieci, rodziców i nauczycieli
 • Różnorodne warsztaty dla rodziców
 • Zajęcia wspierające przeznaczone dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone przez specjalistów
 • Możliwość aktywnego włączenia się w działalność przedszkola poprzez udział w :
  • Festynach rodzinnych
  • Prezentacjach artystycznych „Rodzice – dzieciom”, „Nauczyciele – dzieciom”
Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych

Dzieci z niepełnosprawnością mają zapewnione bezpłatne zajęcia dodatkowe, oraz uczestniczą w zajęciach wspierających rozwój psychofizyczny organizowanych przez nauczycieli i specjalistów.

W skład programu terapeutycznego wchodzi:

 • Opieka logopedyczna
 • Opieka psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Dogoterapia
 • Rehabilitacja
Metody wspierające program terapeutyczny:
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu
 • Gimnastyka buzi i języka
 • Moje ręce potrafią
 • Arteterapia
 • Pedagogika zabawy
 • Metoda Carla Orffa
 • Metoda Knillów
 • Integracja Sensoryczna
 • Bajkoterapia
 • Terapia pedagogiczna