Współpracują z Nami
Policja
Straż Pożarna
Straż Miejska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu
Muzeum J. Malczewskiego w Radomiu
Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Radomiu
Publiczne Przedszkole nr 25 w Radomiu
"Caritas" Diecezji Radomskiej
Centrum Młodzieży "Arka"w Radomiu
Młodzieżowy Zespół Ludowy "Guzowianki"
Kino Helios
Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźni"
Polskie Stowarzyszenie Turystyczno-Krajoznawcze PTTK
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu
Gminna Biblioteka Publiczna na Borkach