Archiwum-2022-Grupa 08

Płynie Wisła,płynie….

kw. 28, 2020 | Archiwum-2022-Grupa 08

Dzień dobry dzisiaj posłuchajcie legendy o Warszawskiej Syrence, pamiętajcie że legendy to opowieści, które były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie na długo przed tym zanim zostały spisane. Często występują w nich zmyślone lub przesadzone historie. Po wysłuchaniu spróbujcie opowiedzieć ją rodzicom lub rodzeństwu. https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw

Wykonajcie teraz kartę pracy kpp_9_1a poprawcie po śladzie , pokolorujcie i zaprojektujcie tarcze syrenki według własnego pomysłu.  Powodzenia:)

Zabawy z mapą Polski”  zaczniemy najpierw od zagadki

„W górach ma swe źródło,
skąd właśnie wytrysła,
a płynie do morza,
nasza rzeka …  „

prezentacja mapy konturowej Polski MapaPolski,  wyszukiwanie z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa rzeki Wisły.   A teraz zmierzymy na pomocą sznurków kilka rzek,  porównajcie długość sznurków i ustalcie która rzeka jest najdłuższa. Z ciekawostek informujemy dzieci o długości 3-5 najdłuższych rzek w Polsce:               Wisła – 1023/1047 km (różne źródła podają różne długości), Odra – 840 km, Warta – 808, Bug – 774 km, Narew – 484 km.

Posłuchajcie teraz piosenki „Płynie Wisła, płynie” Waszym  zadaniem będzie tupnąć, gdy usłyszą słowo „płynie”.