Grupa 03 | Grupa 11

Rain rain go away!

kw. 1, 2021 | Grupa 03, Grupa 11

Hello Kids!

Zapraszam do wysłuchania piosenki o deszczu:

rain – deszcz

go away – idź sobie

sister – siostra

brother – brat

mummy – mama

daddy – tata

See you next week!