Archiwum-2021-Grupa 11

„Raz, dwa, trzy, teraz głos masz ty….”- ćwiczenia gimnastyczne

maj 12, 2020 | Archiwum-2021-Grupa 11

„Raz, dwa, trzy, teraz głos masz ty….”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych, rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

Dziecko siedzi na dywanie, rodzic staje przed dzieckiem i wypowiada hasło: „Hejże, ha! Hejże, ha! Róbcie wszyscy to, co ja!” – opisuje słownie i pokazuje ćwiczenia, które dziecko naśladuje. Ten etap zajęć ma na celu ukazanie mechanizmu działania w kolejnych etapach. Można zademonstrować dowolnie wybrane przez rodzica ćwiczenia.

ƒƒSiadamy w siadzie skrzyżnym, unosimy ręce
w bok i wykonujemy skręty tułowia raz w prawą,
raz w lewą stronę – mówi rodzic, jednocześnie
pokazując ćwiczenie, a dziecko je naśladuje.
ƒƒSiadamy w siadzie prostym, podpartym, z dłońmi
opartymi z tyłu o podłogę. Wykonujemy nożyce
poziome – dziecko dokładnie odtwarza ćwiczenie.

Rodzic demonstruje dziecku pozycje wyjściowe:

• siad skrzyżny ze „skrzydełkami”,

• leżenie tyłem z nogami ugiętymi i ramionami ułożonymi w „skrzydełka”,

• leżenie przodem z rękoma pod brodą, siad klęczny z rękoma ułożonymi w „skrzydełka”,

ƒ• siad prosty podparty z rękoma opartymi z tyłu o podłoże,

• klęk podparty z rękoma wyciągniętymi przed siebie.

Następnie rodzic za pomocą wyliczanki: Raz, dwa, trzy, teraz głos masz ty… prosi dziecko, aby zademonstrowało prawidłowe pozycje wyjściowe. Następnie na hasło dziecka: „Hejże, ha! Hejże, ha! Róbcie wszyscy to, co ja!” – następuje zamiana ról i rodzic naśladuje ćwiczenia demonstrowane przez dziecko.

Rodzic tak jak poprzednio za pomocą wyliczanki prosi, aby dziecko, które po wypowiedzeniu słów: Hejże, ha! Hejże, ha! Róbcie wszyscy to, co ja! – opisuje słownie i demonstruje ćwiczenie. Stara się przy tym używać słów, jakimi posługuje się rodzic podczas prowadzenia ćwiczeń.
Podsumowując zajęcia pamiętaj po wykonaniu wszystkich ćwiczeń zrobić relaks , połóż się wygodnie na podłodze na plecach i spokojnie oddychaj – wdech nosem, wydech ustami.

Miłej zabawy!