Archiwum-2021-Grupa 11

” Robimy porządki w biblioteczce”

maj 7, 2020 | Archiwum-2021-Grupa 11

  • „Robimy porządki”- ćwiczenia w klasyfikowaniu. Segregowanie książek pod względem grubości, wielkości. Ustalanie równoliczności zbiorów.

(Rodzic rozkłada z dzieckiem na dywanie książki. Zaznacza koła, które mogą być ze wstążek, sznurka, linki. Dziecko do jednego koła wkłada wszystkie książki , do drugiego  tak, aby w pierwszym kole było więcej niż w drugim i porównuje, których jest więcej a których mniej. Potem wyjmuje książki i rozkłada do kół: grube i cienkie i porównuje. Potem znów wyjmuje i dzieli na cienkie i grube i znów porównuje. Następnie rodzic mówi np. włóż do jednego koła i do drugiego tyle książek żeby była taka sama liczba. Policz, ile jest w pierwszym kole książek a ile w drugim. Policz je).

  • „Fruwające piórko”– ćwiczenia oddechowe, wydłużanie fazy wydechowej. Dziecko dmucha na piórko i próbuje utrzymać je w powietrzy jak najdłużej, dmuchając raz wolno i lekko, raz szybko i mocno. Piórko kładziemy na stole, dziecko próbuje dmuchać na piórko tak, aby przesunęło się na drugą stronę.