Grupa 03

Sport to zdrowie, propozycje zabaw poniedziałek 12.04.21

kw. 12, 2021 | Grupa 03

Dzień dobry:)

1. Zaczynamy rozgrzewką

2. Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej „Gimnastyka” – ruchowa interpretacja wiersza.

Gimnastyka to zabawa, dzieci ćwiczą: wyciągają ręce w bok, trzymają ręce  
ale także ważna sprawa,    wyprostowane, zginają je w łokciach, ręce mają
bo to sposób jest jedyny,       opuszczone, wykonują przysiad, wstają
żeby silnym być i zwinnym.    podnoszą ramiona, ściskają dłonie w pięści

Skłony, skoki i przysiady             wykonują skłon
trzeba ćwiczyć – nie ma rady!     wykonują podskok
To dla zdrowia i urody                wykonują przysiad
niezawodne są metody.            powtarzają: skłon, podskok, przysiad.

  • Co nam daje gimnastyka?
  • Do czego jest nam potrzebna?
  • Co wykonujemy podczas gimnastyki?

3.Rytmiczne dzielenie słów związanych ze sportem na sylaby

  • gimnastyka:gim-nas-ty-ka
  • skłony: skło-ny
  • skoki: sko-ki
  • przysiady: przy-sia-dy

4. Karty pracy

Pozdrawiam i życzę miłego dnia p.Karolina:)