Aktualności | Archiwum-2021-Grupa 05 | Archiwum-2021-Grupa 11 | Archiwum-2021-Grupa 12 | Archiwum-2022-Grupa 05 | Archiwum-2022-Grupa 08 | Archiwum-2022-Grupa 09 | Archiwum-2022-Grupa 11 | Archiwum-2023-Grupa 03 | Archiwum-2023-Grupa 07 | Archiwum-2023-Grupa 08 | Grupa 03 | Grupa 06 | Grupa 11

Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym pt.: „Dobranocki z dawnych lat ”

 

 Proponujemy, aby konkurs odbył się drogą on-line. Zachęcamy do udziału.

Cele konkursu:

  • rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych form plastycznych
  • popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem

Regulamin konkursu:

1.Konkurs skierowany jest do dzieci z naszego przedszkola.

2.Kryteria oceny prac: kreatywność, estetyka, walory artystyczne, zgodność         z tematem.

3.Prace należy wykonać w formacie A4, dowolną techniką plastyczną .

4.Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek dziecka.

5.Zdjęcia prac należy przesyłać do dnia 30.11.2020r. na adres:

j.siwak@pp19.radom.pl

a.jeczkowska@pp19.radom.pl

j.wojcicka@pp19.radom.pl

6.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 04.12.2020r. Wyniki będą ogłoszone na stronach internetowych: www.przedszkole19.radom.pl,Prace konkursowe dzielone będą przez Organizatora na dwie kategorie:

  • 3-4 latki
  • 5-6 latki

7.Laureatów konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatorów.

8.Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Treść klauzuli: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1.administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Batalionów Chłopskich 18, 26 –600 Radom2.kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –bodo.radom@gmail.com3.dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie Art.6ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r.4.każdy posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych5.podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

Organizatorki : J.Wójcicka, A.Jęczkowska, J.Siwak