Archiwum-2021-Grupa 11 | Archiwum-2021-Grupa 12

„W prawo czy w lewo?”

cze 25, 2020 | Archiwum-2021-Grupa 11, Archiwum-2021-Grupa 12

„W prawo czy w lewo?” – zabawa rozwijająca orientację w przestrzeni i na kartce.

Rodzic prezentuje dziecku narysowany na kartce rzut mieszkania. R. tłumaczy, gdzie są zaznaczone główne punkty, np. drzwi, okno, stół. Następnie wskazuje jedno wybrane miejsce na planie, a dziecko ma za zadanie ustawić się w tym miejscu. Po kilku próbach dziecko otrzymuje swoją kartkę i idzie do wyznaczonego miejsca. Zabawę można powtórzyć kilka razy, za każdym razem wręczając dziecku inną kartę.

Po skończonej zabawie dziecko wykonuje pracę w Karcie Pracy.  Wskazuje lewą rękę, a następnie prawą, otacza pętlami rowery skierowane w prawo i liczy je, porównuje z liczbą rowerów skierowanych w lewo. Koloruje różnymi kolorami ślady osób, które szły od prawej do lewej lub odwrotnie.

Środki dydaktyczne: KP4 s. 57, kredki.