Archiwum-2021-Grupa 11

Wesołe zabawy z literą ” h”

kw. 7, 2021 | Archiwum-2021-Grupa 11

Zabawy z literą H.
Spacer po h – rodzic układa ze sznurka kształt litery h w różnych rozmiarach (3-4 litery,
w oddaleniu od siebie). Prosi dziecko o spacer stopa za stopą po sznurku, zgodnie
z kierunkiem pisania.

” Tworzymy wyrazy”- rodzic podaje dziecku głoskę h, a następnie prosi, aby wymieniło jak najwięcej słów, które
się nią rozpoczynają (np. na głoskę h: hak, harfa, hamak). Zachęć do wyklaskania każdego
słowa – podzielenia go na sylaby (np. har – fa ). W trudniejszym wariancie zabawy możesz
poprosić dziecko o odgadnięcie słowa na podstawie kolejno wypowiadanych głosek, np. h-e-l-i-k-o-p-t-e-r.

Układam sylaby – rodzic przygotuj literę H,h oraz samogłoski (a, o, i, e, u, y) i zaprasza
dziecko do zabawy. Mówi różne słowa, które rozpoczynają się głoską h. Zadaniem dziecka
jest ułożenie pierwszej sylaby, którą usłyszy w tych słowach. Przykładowe słowa: hamak, haki, huba, Helena, hipopotam, huragan itd.

Dla chętnych:

Pokoloruj na kolor niebieski spółgłoskę ” H, h”

Udanej zabawy 🙂