Aktualności | Archiwum-2021-Grupa 05 | Archiwum-2021-Grupa 11 | Archiwum-2021-Grupa 12 | Archiwum-2022-Grupa 05 | Archiwum-2022-Grupa 08 | Archiwum-2022-Grupa 09 | Archiwum-2022-Grupa 11 | Archiwum-2023-Grupa 03 | Archiwum-2023-Grupa 07 | Archiwum-2023-Grupa 08 | Grupa 03 | Grupa 06 | Grupa 11

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do wzięcia udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie na wierszyk z morałem wychowawczym.

Celem konkursu jest pogłębienie relacji z rodzicem przez wspólną kreatywną zabawę oraz rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców/opiekunów.

Na konkurs należy przygotować jeden krótki wiersz o dowolnej tematyce, podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz grupą, z dopiskiem: Konkurs – „Wierszykowe trele morele”, a następnie przesłać go na adres e-mail: j.kwaczynska@pp19.radom.pl

Termin nadsyłania prac: do 30 listopada br.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 04.12.2020r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: http://www.przedszkole19.radom.pl

Prace konkursowe podzielone zostaną przez Organizatora na dwie kategorie wiekowe:

  • dzieci młodsze: 3-4 latki
  • dzieci starsze: 5-6 latki

Laureatów wyłoni komisja powołana przez organizatorów konkursu.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów!

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych.

Treść klauzuli: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1.administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Batalionów Chłopskich 18, 26 –600 Radom2.kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –bodo.radom@gmail.com3.dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie Art.6ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r.4.każdy posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych5.podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

Organizator: J. Kwaczyńska