Archiwum-2022-Grupa 08

Wieś i miasto

kw. 16, 2020 | Archiwum-2022-Grupa 08

Dzień dobry, zachęcamy do obejrzenia programu i postarajcie się  wykonywać wszystkie zadania. Powodzenia!

 

A tu propozycja pracy plastycznej, spróbujcie z małą pomocą rodziców wykonać ją.

Link do skopiowania w wyszukiwarkę , gry interaktywne

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.janauczycielka.com%2Fgry-interaktywne%2F%3Ffbclid%3DIwAR2El9bm6P4jnpW4CmTxTCnMmU9wvm_IYOscCJfQhjD_GQbKJ2rnmLP5WXE&h=AT1-J5toEP3KX-F_1Gl8g3-UAtvp4H8QzVRXz7OvIWt-g72TfhjeyVdEOfYO4_v2APUE4k5MxDnfBLjmn25YvP8PdfR7L-H2J5rYjwEf3Zo–y0jZL8gJRXGsn-caGoMAA08IyWn0A