Archiwum-2021-Grupa 11

Wiosenna gimnastyka- ćwiczenia poranne

kw. 14, 2020 | Archiwum-2021-Grupa 11

Zestaw ćwiczeń porannych na cały tydzień:

„Wiosenna gimnastyka”
Powitanie ciała – zabawa integracyjna. Dzieci tańczą indywidualnie w rytm muzyki ( utwór skoczny, wesoły). Do ruchu włącza się całe ciało. Kolejno tańczą: ręce, głowa, ramiona, tułów. Gdy muzyka ucichnie, np. czoło „wita się” z kolanem,
nos „wita się” z dłonią.
Kwiaty rosną – zabawa naśladowcza. Dzieci w rozsypce naśladują kwiaty: przysiad podparty – „kwiaty
zwiędły”, powolny wyprost do wspięcia na palce – „kwiaty rosną po deszczu”.
Ptaki w gniazdach – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci siedzą na kocu. Na sygnał (uderzenie
w tamburyn lub bębenek) biegają w różnych kierunkach, naśladując lot ptaków. Na hasło: Ptaki do gniazd! – dzieci
wracają, okrążają „gniazda”( rozłożony koc) i siadają.
Ćwiczenia uspokajające. Marsz zwykły i we wspięciu, marsz na zewnętrznych i wewnętrznych krawędziach stóp. Podczas marszu dzieci oddychają spokojnie ( wdech nosem, wydech- ustami).

Miłej zabawy