Archiwum-2021-Grupa 05 | Archiwum-2021-Grupa 11 | Archiwum-2021-Grupa 12 | Archiwum-2022-Grupa 05 | Archiwum-2022-Grupa 08 | Archiwum-2022-Grupa 09 | Archiwum-2022-Grupa 11 | Archiwum-2023-Grupa 03 | Archiwum-2023-Grupa 07 | Archiwum-2023-Grupa 08 | Grupa 03 | Grupa 06 | Grupa 11

Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi

zaprasza do udziału w Rodzinnym Konkursie Literackim

o tematyce zdrowotnej.

„W zdrowym ciele zdrowych duch”

Celem konkursu jest:

 • propagowanie wśród dzieci i dorosłych wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 • zachęcanie dzieci i rodziców do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej;
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej między członkami rodziny w trakcie podejmowania wspólnych działań.

  REGULAMIN:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu oraz ich rodzin (rodziców, rodzeństwa, dziadków, cioć, wujków….).
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza lub krótkiej rymowanki na temat zdrowia, higieny, sportu lub zdrowego odżywiania.
 3. Kryteria oceniania: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, oryginalność.
 4. Konkurs trwać będzie od 11 do 30 stycznia 2021r.
 5. Prace należy dostarczyć do wychowawcy oddziału lub przesłać drogą mailową na adresy:

            e.dubil@pp19.radom.pl

            a.redestowicz@.radom.pl

         Praca konkursowa powinna być zaopatrzona w metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek dziecka.

 1. Wyboru najlepszych utworów dokona powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy dla każdego uczestnika.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 10 lutego.
 4. Wyeksponowanie prac w formie książki nastąpi 21 lutego w Dniu Języka Ojczystego.
 5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych.

Treść klauzuli: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1.administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Batalionów Chłopskich 18, 26 –600 Radom2.kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –bodo.radom@gmail.com3.dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie Art.6ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r.4.każdy posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych5.podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

Organizatorzy:

E.Dubil

A.Redestowicz-Piotrowska

                                     Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie