Archiwum-2020-Grupa 10

„To już wiosna”

mar 30, 2020 | Archiwum-2020-Grupa 10

TEMAT KOMPLEKSOWY: „TO JUŻ WIOSNA”
W tym tygodniu zapraszamy dzieci z grupy X do wesołych zabaw o tematyce wiosennej. W poniedziałek realizujemy treści z obszaru społecznego i fizycznego. Życzymy Wam udanej zabawy!:)
Nauczycielki oddziału X 🙂

  1. „Wszyscy jesteśmy różni- autyzm”– film edukacyjny kształtujący u dzieci postawę tolerancji, akceptacji i wrażliwości wobec osób z niepełnosprawnością. 

          https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg

       2. „Wiosenna gimnastyka”- zabawy ruchowe z elementami biegu i skoku.
           Kształtowanie orientacji kierunkowo- przestrzennej oraz sprawności fizycznej.

            https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
   
            ttps://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA  

       3. „Płatki kwiatów”- ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem kawałków bibuły-
           ćwiczenie prawidłowego oddychania, dmuchanie z różnym natężeniem.
           Regulowanie siły i długości wydechu.

       4. „Literowe losy”– wyszukiwanie wyrazu na wskazaną przez rodzica głoskę,
           dokonywanie analizy głoskowej wyrazu.
         Załącznik 9, wersja łatwiejsza z obrazkami
         Załącznik 10, wersja łatwiejsza
         Załącznik 11, wersja trudniejsza